CHIỀU VỀ của tất cả các Hãng taxi trong cả nước luôn giảm giá 50% đến 70% 
Bạn chọn taxi chiều đi hay chọn xe Taxi chạy CHIỀU VỀ cho hành trình của mình?.   
Giải pháp Taxi CHIỀU VỀ: Làm giảm chi phí đi lại cho Hành khách, và Làm tăng thu nhập cho lái xe Taxi chạy CHIỀU V  không có khách.
+ Đăng tin dễ dàng và hoàn toàn miễn phí!
Tài khoản HK: 0462694658; Lái xe: 0963876686; Mật khẩu chung:123456789
Tổng đài kết nối 04.2242-8844